Själfullt

Den enkla förklaringen för medvetet företag är sinnesro i företaget. Det är grunden i det jag vill försöka åstadkomma med mitt företag.
Min önskan har länge varit att kunna kombinera mina stora kompetensområden. Som är företagande och personlig/andlig utveckling, så kom Själfullt till. Att hitta just den för mig unika kombinationen har tagit sin tid. Men nu är jag säker på att jag hittat rätt och verkligen medvetet är på rätt spår, jag har hitta min väg till medvetet företagande.
Kärnan/själen i mitt eget företag är just, att hjälpa andra till en större medvetenhet.

Min önskan är att kunna hjälpa företag att hitta sin kärna/själ. När den finns på plats och är väl förankrad i hela företaget och av alla som arbetar i företaget då är grunden lagd. Jag pratar också ofta om det ”goda företaget”. Det blir en helt naturlig följd av medvetet företagande med en hållbar inriktning.
Nästa steg i hela processen blir en genomgång av varje del av företaget.  Så alla delar av företaget är knutna till kärnan/själen och att alla på företaget känner till kärnan/själen väl.
Ett viktigt steg är Fokus tid/planering, för att skapa sinnesro. Både för den enskilde men också för hela företaget.

Hur jag gör detta kommer att vara högst individuellt för varje företag. Jag kommer att coacha företaget/ individuellt genom de olika stegen.
Därför kommer jag också att ha individuell rådgivning för enskilda företagare. Där varje del av de olika stegen och varje aspekt av medvetet företagande kan belysas.
Längre fram så kommer det att komma kurser i de olika stegen. Både fysiska och digitala. Min tanke är också att jag ska kunna hålla workshops och föredrag.

Ljus och värme Ina