|

Samverkan

När fler företag börjar arbeta som medvetna företag och den nya tidens företag växer fram, kommer vi i mycket högre grad än nu, att arbeta med själen/kärnan och mycket viktigt hjärtat, i företaget som grund. Med mycket större kreativitet, energi, magi och intuition än idag. Något jag är helt övertygad om är att då kommer samverkan när den är som allra bäst idag, att bli ett av de nya kanske viktigaste sätten att arbeta. Att samverka för att skapa och forma en helhet som är mycket bättre än den vi kunnat åstadkomma själva. När alla vinner på upplägget och när det kommer bara gott ur samarbetet. Då skapar vi också en ljusare och bättre värld. Redan nu finns det ju förstås många företag som ser hur viktigt samverkan är för dem.
Jag har ett fint exempel på hur bra samverkan verkligen gynnar alla som är med. Vi är 11 företag med helt olika inriktning som arbetat tillsammans i ett videoprojekt. Alla har någon del i samarbetat och alla kommer att kunna använda resultatet själva i sin egen verksamhet. Självklart får alla tillgång till sitt eget videosamtal. Vi spelade in nio olika samtal om vad de företagarna tyckte att ”medvetet företagande” står för eller betyder för dem. Det resulterade i nio helt olika fantastiska samtal. Vi fick låna lokaler av Cumwex Marcus Lindberg, filmade gjorde Realeco Media Oscar Ågren och Själfullt Ina jag var samtalspartner.
Här kommer ett till exempel: Vi är några företag från nätverket Connect som träffats hos mig några gånger. För att arbeta tillsammans men ändå med våra egna företag. Vi har alla vunnit så mycket på just att samverka på detta sättet. Vi har alla fått hjälp och lärt oss något. Inte minst viktigt, vi har fått ”kollegor”. Det kan vara så skönt när vi alla är småföretagare.

Ljus och värme Ina