|

Medvetet företagande

Det är ett ämne som kan känns jättestort men som också betyder så olika för olika företag. Här kommer frågor om hållbarhet in. Hur hanterar företaget sina miljöaspekter. Finns det en värdegrund i företaget mm.
För mig är devisen -barn gör inte som man säger utan som man gör väldigt viktig. Just när det gäller att arbeta med ”medvetet företagande” tror verkligen att jag behöver skapa en medvetenhet i mitt företag. Föregå med gott exempel och göra aktiva medvetna val. Det gäller allt ifrån min image, till vilken bank jag väljer att samarbeta med. Men också till vilka partners jag väljer att samarbeta med.
För mig är ett medvetet företag, ett företag som vet sin innersta kärna/själ och väljer att arbeta utifrån den. Där skapas också visionerna och utveckling av företaget. Självklart så är alla delar av verksamheten knuten till kärnan/själen. Om det finns anställda så är de också väl insatta i kärnan/själen i företaget. Ett medvetet företag ser sina anställda som den resurs de är, aldrig någonsin en kostnad.
Men också att fokus och rutiner är väl förankrade och i ett hållbarhets perspektiv. Detta gäller både den enskilda individen på företaget men även gemensamma rutiner.
Men vad betyder medvetet företag för dig? Är det något du någonsin funderat över? Tror du vi behöver en ny typ av företagande, medvetna företag?
Kanske kan man också säga att ett medvetet företag väljer att gå sin väg, noga och omsorgsfullt genomtänkt. Då går det bra att göra små avstickare, för man vet att man går en trygg väg framåt. Kanske finns det något vi kan plocka upp efter vägen eller lugnt konstatera att vi fortsätter lugnt framåt.
Medvetet företag ger sinnesro i företaget. Det ger långsiktigt hållbart blomstrande företag.

Ljus och värme Ina