Medvetandegörande samtal

Under flera utbildningar som jag gått, så har just samtalet varit en viktig del av själva kursen. Det har handlat om det goda samtalet, samtal baserat på KBT och samtal som kallats coachande samtal. Men inte i något fall har det givit ett enskilt diplom eller certifiering. Så jag har grubblat och funderat och kommit fram till att det bästa jag kan använda i Själfullt, blev just ”medvetandegörande samtal”.
Det talar klart och tydligt om vilken inriktning och grund samtalen med kunden kommer att ha. Kunskapen har jag även om jag inte har ett diplom att sätta på väggen. Detta ger mig också en bra trygghet under samtalen med kunder. För mig känns det bra att inte vara bunden till en speciell samtalsteknik. Det ger mig istället frihet att låta samtalet löpa ganska fritt och använda det sätt som blir bäst för stunden.
För mig är ”medvetandegörande samtal” med kunder en fin och viktig del av mitt arbete. Oavsett om det sker på en bestämd plats eller via digitala medier.
Ofta förundras jag av dessa medvetandegörande samtal. För jag är övertygad om att jag får ut minst lika mycket som mina kunder. Insikter och kunskap kommer även till mig.
Det känns också viktigt att det uppfattas som ett samtal. Det är kundens utveckling och resa som hela tiden kommer att vara i fokus. Det är kunden som styr samtalet. Samtalen är ofta inkännande och startar processer som kan behövas bearbetas. Så lite tystnad under samtalet är helt i sin ordning. Därför blir det också någon vecka mellan samtalen.
Oftast börjar samtalen med något som har med att hitta företagets kärna att göra eller självledarskap. Men kan snabbt utvecklas till andra områden. Någon söker för samtal om självledarskap, men jag upptäcker att här behövs det stresshantering i stället.

Ljus och värme Ina