Funderingar

Medvetet företagande är ett stort begrepp, men som betyder så olika för alla. För mig så är det ett medvetet tänkande och handlande från ledarens och hela företagets sida. Ända längst inifrån företagets själ/kärna till dess absolut yttersta punkt. Det omfattar verkligen hela företaget. Det handlar att bygga företaget inifrån och ut.
Det är spännande att se, utomlands forskas det mycket på Conscious economy och Conscious currency, på svenska medveten ekonomi och medveten valuta. Forskningen har kommit fram till att de företag som anpassar sig och aktivt jobbar med medvetet företagande, går mycket bättre en genomsnittliga företag, att de klarar kriser och förändringar bättre och har en mycket längre livskraft. Jag blir glad bara jag tänker på det, det värmer hjärtat. Men varför hör vi inget i Sverige om den forskningen? Kanske för att jag inte är ekonom. Det är helt klart att medvetet företagande är den nya vägen till framgång.
Det finns en våg av duktiga företagare som anammat Attraktionslagen. De har poppat upp efter ”The Secret”. En naturlag, som vi i Sverige inte har accepterat.  Men som är helt omöjligt att undgå. Kort sammanfattat, det du tänker och känner är vad du får. Vi med vår jantelag tänker oftast på det vi inte vill ha och då är det det vi får. Men varför blir dessa i Sverige så kallade gurus ofta avfärdade som Amerikanska ”väckelsepredikanter” med ett budskap som inte passar oss.
Samtidigt är vi idag jätte många som aktivt arbetar just med attraktionslagen. Vi är många som vet att detta är en positiv livsbejakande väg framåt.
En oro har väckts i mig, på nätet ser jag flera som använder orden, medvetet företagande, själsstyrt företagande och flera ord. Däremot så behåller de samma innehåll i det de säger. Då blir det ju bara gammal skåpmat. Å vi fortsätter i gamla mönster och hjulspår.
Medvetna företag är långsiktiga varaktiga och blomstrande.

Ljus och värme Ina