Disciplin

Hur är det får ordet disciplin dig att skaka och vibrera av obehag? Står det för hårt arbete, stenkoll och en massa måsteuppgifter? Ingenting får gå fel allt ska gå på räls. Du måste ha full kontroll från morgon till kväll. Annars är allt misslyckat, hela dagen förstörd.
Så är det inte för mig, disciplin har fått en helt annan innebörd för mig. För mig så har den texten i boken Budbäraren som handlar om just disciplin verkligen vänt upp och ner på hela ordet.
Numera så står ordet disciplin för att vandra tryggt och medvetet mot min inre sanning och företagets innersta kärna. För att alltid följa min djupaste inre tro på mig själv och vad jag kan. Att inte ge upp för alla prövningar som kommer i min väg. Det är också att inte ge upp för det jag verkligen vill och min själ brinner för. Att varsamt leda mig själv dit jag vill.
Visst utmaningarna kommer precis som vanligt och inte heller så lätta alla gånger. Men ofta om jag stannar upp och lyssnar in så finns det bättre lösningar än jag först ser.
För mig så har disciplin också blivit att jobba med små små förändringar i mitt liv och företagande. När jag tittar på mig själv med disciplinens ögon så ser jag, jag vill ha en morgonstund för det mår jag bara av, inte en morgonrutin.  Att vecka kroppen i lugn och ro. Ha tid för meditation eller kontemplation.  Ge mig tid för planering av dagen.
Att våga förändra och göra något som inte alls var planerat, men som stöder min livsväg och företagets. Det andra kan säkert passas in någon annan dag. Eller kan det kanske var så att det inte fyller sitt syfte och helt kan strykas.
Ett direkt citat från Budbäraren kapitel 59 Disciplin, essensen för hela kapitlet: Att leva disciplinerat är att ständigt vägra ge upp dina djupaste ideal för ditt liv.