Coachande samtal

Denna vecka har jag fokus på samtal. Då är det väl på sin plats att bloggen handlar om samtal med klienten. Att sitta med en klient/kund och vara en del av dennes process och se en gnista tändas. När en insikt kommer och syns i hela ansiktet hos klienten. När jag vet att jag hjälpt klienten en bit på vägen. Det är magi.
Ofta blir det en hel serie samtal och över en längre tid. Det gör att jag lär känna kunden en del och kommer mycket nära deras företagsutveckling. Samtalen är något jag går in i med ödmjukhet och stor respekt inför den process som kommer. Ofta förundras jag över att samtalet ger så mycket till båda parter av delad kunskap, insikt och samvaro.
En sak jag märkt nu, är att samtalen ganska ofta kan ta en annan vändning än den vi från början tänkte oss. Det är en annan del som är viktigast för kunden och som behöver lösas.
Då känner jag mig trygg i att kunna anpassa samtalet efter kundens nya behov. Samtalet blir så mycket mer levande och insikter vävs in på ett naturligt sätt i samtalet. Då spelar det ingen roll för kunden att jag inte har ett diplom på väggen, utan att kunskapen och erfarenheten finns där.
Om kunden vill och är öppen för det så händer det att vi drar ett kort från boken Budbäraren. Det får vara en inre känsla en annan aspekt av samtalet. Det ger ofta en mer ingående reflektion.
För mig är det nog den bästa delen i mitt företagande. Om man kan gradera något på det sättet. När jag lever min passion och gör precis det jag älskar att göra.
Luljeta Jetullahu har givit sitt samtycke och är inte en kund.

Ljus och värme Ina