Boken Budbäraren

Boken Budbäraren av Birgit Tangen och Karen Säter, är helt klart mitt viktigaste redskap för min egen inre utveckling. Den ger inte klara svar, så här ska du göra. Den ger däremot alltid en högre mening, förståelse och andra perspektiv.
Det spelar ingen roll vart i livet du befinner dig, så ger alltid Budbäraren något. Kanske inte alls det du förväntade dig eller hoppades på. Men alltid det du behöver titta på som är viktigt för dig.
Om det så är bara naturbilden på kortleken, eller att du väljer att läsa essensen till varje kort och kapitel. Så ger det något. Kanske vill du läsa hela kapitlet, kanske känner du att det är ett kapitel som du verkligen vill jobba med. Dra ett kort intuitivt och läs och förundras över hur rätt det känns. Ibland känns det rätt men mycket svårt att ta in.
Själv använder jag Budbäraren för att sätta tonen eller temat för dagen. Jag drar ett kort intuitivt ur healing leken som hör till boken.
Nu har jag också börjat dra ett kort nästan för varje större arbetsuppgift jag gör i mitt företag. Så nu är Budbäraren även ett mycket viktigt verktyg i mitt eget företagande. Budbäraren handlar om att öppna upp för själens utveckling, öka medvetenheten. Därför tycker jag att den är ett viktigt verktyg även i mitt företag.
Även om Budbäraren finns i mitt företag så är jag väl medveten om att den inte alls passar alla. Även att alla långt ifrån vill jobba på samma sätt som jag gör. Det är precis det jag jobbar med, medvetet företagande.
Budbäraren finns tillgänglig för köp hos mig. Den finns vid mina medvetandegörande samtal, på föredrag och vid utbildningstillfällen.
Budbäraren har för mig blivit en följeslagare genom livet.

Ljus och värme Ina