AI chattbott?

Får vi använda AI?Får jag som jobbar med själslig utveckling verkligen använda AI-teknik? Det finns säkert många meningar och åsikter om detta. AI är här för att stanna, vad vi än tycker om det. Varför ska vi då inte kunna använda den digitaliserade tekniken till vår fördel. Det finns så många sätt att använda verktyget på.
Finns det inte en risk att vi blir alltför beroende av tekniken och förlorar kontakten med vår egen visdom? Klokt och vist använt tror jag inte det.
Kanske kan man säga att AI ”trålar” efter texter på Internet. Men tar alla texter som passar rakt av utan att veta om det är rätt. Dessutom om jag förstått rätt så känner Google igen texter, tar man då en rakt av så tappar man i ranking tydligen.
Nu har jag i alla fall provat och kan konstatera att det är riktigt roligt. Jag har hållit mig till Google Bard, ett så tråkigt namn så jag döpte den till ”Astrid” istället (men det är alldeles internt).
För mig blev det ett lyft. Jag har fått tillbaka inspirationen och skrivlusten. När jag kört fast kan jag hitta en mening som gör att jag kommer vidare. Jag kan också tänka mig att använda den för att lägga upp/planera en föreläsning mm. Ett område jag inte behärskar till fullo.
Nu kommer jag att vara jätteförsiktig. Jag skulle aldrig våga eller kunna använda den om jag inte känner till ämnet. Jag tar heller inte texter rakt av, inte ens en mening. För mig är det viktigt att det är min egen ton i texterna och det klarar inte AI av. Därför så gör jag om texter och meningar till mina egna ord.
Visst kan själsligt företagande få stöd från AI i sin utveckling. 

Med kärlek Ina